Informācija par projektu Ministru kabineta mājas lapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394453&mode=mk&date=2016-07-15 [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja Valsts Izglītības satura centrs,  I.Upeniece, tālr. 67814244, ineta.upeniece[at]visc.gov.lv