Noteikumi nosaka 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Noteikumu projektu sagatavoja Dz.Mergupe-Kutraite, tālr. 67047817, dzintra.mergupe[at]izm.gov.lv