Datums 21. marts, 2024
Laiks13.00–16.30
Vieta Rīga

Aicinām jaunatnes jomā iesaistītos speciālistu no pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām tikties ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem ideju talkās reģionos.

Ideju talkās Kurzemes un Zemgales reģiona pārstāvjus gaidīsim 8. februārī Saldū; Vidzemes reģiona pārstāvjus – 29. februārī Cēsīs; Latgales reģiona pārstāvjus 14. martā Rēzeknē un Rīgas un Zemgales reģiona pārstāvjus 21. martā Rīgā. Visas tikšanās noritēs laikā no 13:00-16:30 un ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot līdz š.g. 1. februārim anketu tiešsaistē. Ideju talku programma un informācija par precīzu norises vietu tiks nosūtīta dalībniekiem pēc anketas aizpildīšanas.

Ideju talkās tiks apkopoti jaunatnes jomas priekšlikumi Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2025.-2027. gada pasākumiem. Plāna mērķis ir nodrošināt  Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs  2022. – 2027. gadam definēto rīcības virzienu sasniegšanu. Izstrādājot jaunā perioda plānu IZM vēlas veidot konsultācijas ar nozari.

Ideju talku otrajā daļā notiks konsultācijas par IZM izstrādāto vienotas kvalitātes ietvaru darbam ar jaunatni pašvaldībās, kas ir radīts, lai sekmētu vienlīdzīgu un kvalitatīvu jauniešiem domātu pakalpojumu saņemšanu visās Latvijas pašvaldībās. Vienotas kvalitātes ietvars darbam ar jaunatni pašvaldībās izstrādāts, balstoties uz IZM  2021.–2023. gadā veiktajām vizītēm pašvaldībās, kā arī Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.