Datums 10. aprīlis, 2024
Laiks14.00–16.00
Vieta Tiešsaiste
Tiešsaistes inovāciju pēcpusdienas par zinātnes un inovāciju centru piedāvājumu STEM jomā plakāts - inovāciju centru logotipi un ilustratīvi attēli

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina uz tiešsaistes konferenci – inovāciju pēcpusdienu “Zinātnes un Inovāciju centri – STEM mājvieta Latvijā”, kas notiks 10. aprīlī plkst. 14.00 - 16.00 Pasākuma laikā skolotāji, karjeras konsultanti, pašvaldību izglītības iestāžu pārstāvji un citi ar izglītības nozari saistīti speciālisti varēs uzzināt par četru zinātnes un inovāciju centru (IC) piedāvātajām izglītības programmām un sadarbības iespējām, kas ir vērsti uz skolēnu, skolotāju un citu interesentu zināšanu attīstību STEM jomā.

Pasākumā Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs, Ventspils zinātnes centrs VIZIUM, Daugavpils Inovāciju centrs un Kosmosa izziņas centrs Cēsīs informēs un prezentēs savu centru piedāvājumus STEM jomā. IC pārstāvji iepazīstinās ar esošajām interaktīvajām instalācijām un ekspozīcijām, radošajām nodarbībām un darbnīcām, zinātnes šoviem, kā arī pieejamajām izglītības programmām skolēniem un pedagogiem un iespējamajiem sadarbības veidiem. Inovāciju pēcpusdienā varēs iepazīties arī ar to izglītības iestāžu pieredzi un iespaidiem, kas jau ir apmeklējuši IC vai apguvuši piedāvātās izglītības programmas. Inovāciju pēcpusdienā piedalīsies arī Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA pārstāvji un IC Norvēģijas partneri.

Katrs no Latvijā izveidotajiem IC specializējas savā tematikā. Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas mājā ikviens var aizraujošā un saistošā veidā izpētīt dabas procesus, piedaloties radošajās nodarbībās un darbnīcās, savukārt digitālās ražošanas laboratorijā “FabLab Liepāja” ir iespējams iepazīties un izmēģināt 16 daudzfunkcionālās ar digitālo ražošanu saistītas darba stacijas. 

Daugavpils Inovāciju centrs veicina zināšanu attīstību, prasmju ieguvi un karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā. Centrā veidotās interaktīvās ekspozīcijas, nodarbības un pasākumi ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai apmeklētājiem dotu iespēju izprast pasaules procesus vienkāršā veidā.

VIZIUM uzdevums ir ar tehnoloģiju, radošo darbnīcu un zinātnes šovu palīdzību izglītot bērnus un jauniešus par STEM jomu. Šeit ikvienam ir iespēja nokļūt nākotnes pilsētā, kur ar vairāk nekā 80 interaktīviem un izglītojošiem eksponātiem var iepazīt zinātni un vienlaikus uzzināt par tādām tēmām kā fizika un matemātika, viedās tehnoloģijas, veselīgs dzīvesveids, cilvēks un sevis izzināšana, ģeogrāfija u.c. 

Visbeidzot Kosmosa izziņas centrs Cēsīs aicina ikvienu iepazīt STEM jomu caur kosmosa tematiku. Kosmosa izziņas centra ekspozīcijas iekļauj vairākās tematiskās sadaļas: vēsturiskā kosmosa izpētes attīstība, kosmosa izpētes tehnoloģijas, dzīvošana kosmosā, dzīvošana ārpus Zemes, astronauta fiziskā un garīgā veselība, u.c.

Lai reģistrētos pasākumam, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit. Pasākuma valoda – latviešu.

STEM jomā skolēni iegūst zināšanas un prasmes zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā. Šo zināšanu un prasmju apguve veicina loģiskās un kritiskās domāšanas attīstību, radošo domāšanu, kā arī problēmu risināšanas prasmes. Svarīgi atcerēties, ka STEM jomā gūtās zināšanas ir pielietojamas ne tikai ar eksaktajām zinātnēm saistītās nozarēs, bet arī citās, piemēram, risinot kompleksās problēmas un vai izstrādājot inovatīvus risinājums. 

Tiešsaistes konferenci organizē VIAA (programmas ieviešanas aģentūra) sadarbībā ar IZM (programmas apsaimniekotājs) un zinātnes un inovāciju centriem.  

Tiešsaistes konference ir aktivitātes “Inovācijas centri” noslēguma pasākums. Aktivitāte “Inovācijas centri” ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” komponentēm, ko finansiāli atbalsta EEZ un Norvēģijas grantu programma. Programmu Latvijā īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Aktivitātes mērķis ir uzlabot zināšanu attīstību STEM jomās, kā arī veicināt karjeras attīstību, izstrādājot jaunas izglītības un mācību programmas skolotājiem, studentiem un skolēniem STEM jomās.