Datums 2. jūnijs, 2023
Laiks12.00
Vieta Izglītības un zinātnes ministrija

Šī gada 2.jūnijā plkst.12.00 notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējās sarunas.

Sarunas vadīs izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, tajās piedalīsies pašvaldību vadītāji, IZM, LPS un pašvaldību pārstāvji.

Sarunu tēmas:

  1. Par darba grupas “Par bērncentrēta un cilvēkresursu efektīva skolu tīkla izveidi” darba rezultātiem.
  2. Par pedagogu sagatavošanas, atbalsta un motivācijas sistēmas pedagogu piesaistei, noturēšanai, kā arī izaugsmei visos izglītības līmeņos izveidošanu un pedagogu nodrošinājumu 2023./2024.mācību gadam.
  3. Par pedagogu darba slodzes balansēšanas nodrošināšanai papildus nepieciešamo pedagogu nodrošinājumu.
  4. Par projekta Skola 2030  identificēto problēmu - mācību līdzekļu pieejamība un gatavība 2023./2024.mācību gadam.
  5. Par pedagogu un mācību satura metodiskā atbalsta sistēmas ieviešanu vienotas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides sistēmas izveidei, t.sk. stratēģiski koordinējot visas iesaistītās puses augstas kvalitātes metodiskā un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai pedagogiem visā Latvijā, veicinot pedagogu noturēšanu darbam skolā.