Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izglītības un zinātnes ministrija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības pedagogu reglamentētā profesijā.
Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk — informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Izglītības un zinātnes ministrijai, lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība.
Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā: Pedagogi, kas vēlas pirmo reizi uzsāk un sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (turpmāk – pretendents) par to paziņo izglītības un zinātnes ministriju iesniedzot deklarāciju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegt Akadēmiskās informācijas centrā iesniegumu.

  Iesniegumu var iesniegt:
  • personīgi (adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga; E-pasts : prof@aic.lv; tālr.67225155);
  • pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: aic@aic.lv)
  • portālā latvija.lv aizpildot formu: e-iesniegums ārzemēs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanā pedagoga reglamentētajā profesijā*, pieejams: https://latvija.lv/lv/eaddress/write?form=URN:IVIS:100625:EFE-AIC_Prof_…

  (*Iespēja lietot šo e-pakalpojumu ir paredzēta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu, kā arī Ukrainas pedagogiem, kuri vēlas atzīt savu profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai darbībai Latvijas Republikā pedagoga reglamentētajā profesijā. E-iesniegumu var aizpildīt pedagogi, kuri lieto Latvijas drošo elektronisko parakstu.)

 2. Ieniegumam pievienot
  - personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  - izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti), ar tulkojumu latviešu valodā)
  - dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija,utml. ja ir);
  - izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);

 3. Makājuma veikšana
  Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 Eiro apmērā

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Izglītības un zinātnes ministrija (ministrija) (saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Akadēmiskās informācijas centra izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni) salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām pedagoga profesijā, kas noteiktas Noteikumos Nr.569.

  Ministrija noteiktā laikā pieņem lēmumu. Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā par ES iegūto profesionālo kvalifikāciju, 6-12 mēnešu laikā par ārpus ES iegūto profesionālo kvalifikāciju kopš visu dokumentu iesniegšanas Akadēmiskās informācijas centrā.

  Ja pretendenta iegūtā izglītība atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pedagoga profesijā, ministrija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

  Ja pretendenta iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pedagoga profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, ministrija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.

  Ja pretendenta iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pedagoga profesijā, ministrija sniedzs informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par pedagogu.

  Ministrijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt vēlreiz ministrijā, kas pretendenta iesniegumu izvērtēs atkārtoti, vai tiesā.

Saņemt pakalpojumu