Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma "Mani dati izglītības reģistros" mērķis, ir nodrošināt portāla www.latvija.lv lietotājiem iespēju izgūt Valsts izglītības informācijas sistēmas esošajos reģistros pieejamos datus par sevi vai pārstāvēto personu.

Procesa apraksts

 1. Autentifikācija
  E-pakalpojuma saņēmējs autentificējas izmantojot interneta banku, eParakstu vai E-ID autentifikāciju.

 2. Iepazīšanās ar E-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un instrukciju
  E-pakalpojuma saņēmējs iepazīstas un apstiprina iepazīšanos ar E-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem.

 3. Pieprasa datus par sevi vai par savu pārstāvēto personu
  Personai jāizvēlas:
  1. saņemt pakalpojumu par sevi;
  2. par pārstāvēto personu:
  2.1. savu nepilngadīgo bērnu
  2.2. savā aizgādnībā vai aizbildnība esošu personu.
  Ja prasītājs vēlas saņemt pakalpojumu par vairākiem pārstāvētajiem, tad tai jāizpilda pakalpojuma pieprasījums par katru pārstāvēto atsevišķi.
  Ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu par sevi, tad tai nav jānorāda papildus informācija. Gadījumā, ja persona ir izvēlējusies saņemt pakalpojumu par pārstāvēto, tad obligāti jānorāda pārstāvētās personas kods.

 4. Datu saņemšana
  Ja VIIS nav pieejama informācija par personu, tiks attēlots paziņojums "Valsts izglītības informācijas sistēmā nav pieejama informācija par šo personu". Ja VIIS ir pieejama informācija par personu, E-pakalpojuma saņēmējs uz ekrāna apskata sev pieejamo informāciju pa blokiem:
  - Informācija par personu;
  - Personas izglītības iestādes;
  - Izglītības dokumenti;
  - Stipendijas;
  - Rinda pirmsskolas iestādē
  Ja kādam no blokiem dati netiek atgriezti, bloku neattēlo.

 5. Datu saglabāšana
  E-pakalpojuma saņēmējs, zem iepriekšējā solī aprakstītajiem datiem, nospiež uz spiedpogas "Saglabāt kā PDF", tiek sagatavota izdruka (PDF formātā) par izgūtajiem datiem.

 6. E-pakalpojuma izmantošanas pabeigšana
  E-pakalpojuma saņēmējs beidz pakalpojuma lietošanu.

Saņemt pakalpojumu