Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību pedagoga profesijā ES vai EEZ valstīs, kā arī Šveicē, par pedagogu var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību pedagoga profesijā ES vai EEZ valstīs, kā arī Šveicē, par pedagogu var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilstoši Notiekumu Nr.168 prasībām, personai ministrijā ir jāiesniedz deklarācija, un tai jāpievieno:

  -personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  - pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  - dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  - mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
  -mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  -pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.

 2. Saziņa
  Kontaktinformācija: Izglītības un zinātnes ministrija, Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments, pasts@izm.gov.lv; tālr. 67047850.
  Papildu informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru var iegūt Akadēmiskās informācijas centrā, www.aic.lv E-pasts : prof@aic.lv , tālr.67225155.