Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pedagoga profesijā un kuri vēlas strādāt pedagoga profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:
1) personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā pedagoga profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
2) personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā pedagoga profesijā;
3) ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz ministrjā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas.

 2. Iesniegumā norādītā informācija
  Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:
  1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
  2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
  3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pedagoga profesijā);
  4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
  5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.

 3. Informācijas saturs
  informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
  personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;

  personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;

  ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

  Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu