Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai pedagoga profesijā Latvijas Republikā.

Procesa apraksts

 1. Par iesniegum iesniegšanu
  Iesniegt Akadēmiskās informācijas centrā iesniegumu (Noteikumi Nr.827., 1.pielikums);
  Iesniegumu var iesniegt:
  • personīgi (adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga; E-pasts : prof@aic.lv; tālr.67225155);
  • pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (e-Parakstu) parakstītus dokumentus (adrese: aic@aic.lv)

 2. Iesniegumam pievienot
  - personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  - izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti), ar tulkojumu latviešu valodā)
  - dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir);
  - izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);

 3. Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
  Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 Eiro apmērā

 4. Izvērtēšana
  Izglītības un zinātnes ministrija (ministrija) (saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Akadēmiskās informācijas centra izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni) salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām pedagoga profesijā, kas noteiktas Noteikumos Nr.569.

Saņemt pakalpojumu