Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Gulbenes 1.pirmskolas izglītības iestāde

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena8:00-10:00
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena14:00-16:00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbenes Mākslas skola

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena10:00-12:00
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena14:00-16:30
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbenes Mūzikas skola

O. Kalpaka iela 43, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
 • Pirmdiena14:00-17:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
 • Pirmdiena13:00-16:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolīši"

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409
 • PirmdienaBeļavā no plkst. 9.00-10.00
 • OtrdienaStāmerienā no plkst. 16.00-17.00
 • TrešdienaGalgauskā no plkst. 14.00-16.00
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaLitenē no plkst. 15.00-17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbenes novada vidusskola

Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
 • PirmdienaSlēgts
 • OtrdienaSlēgts
 • Trešdiena15.00-17.00
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbenes pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Bērzu iela 4B, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
 • Pirmdiena9:00-11:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbenes pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

Nākotnes iela 4, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
 • PirmdienaSlēgts
 • OtrdienaSlēgts
 • Trešdiena8:30-12:00
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Gulbīša pamatskola

"Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420
 • Pirmdiena14:00-16:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • Piektdiena8:30-11:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

"Pienenīte", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420
 • Pirmdiena8:00-15:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"

Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412
 • Pirmdiena8:00-10:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • Piektdiena14:00-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lejasciema vidusskola

Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412
 • PirmdienaSlēgts
 • OtrdienaSlēgts
 • Trešdiena9:00-11:00 15:00-17:00
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lizuma vidusskola

"Pils", Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425
 • Pirmdiena8:15- 12:00
 • Otrdiena8:15- 12:00
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rankas pamatskola

"Rankas AVS", Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416
 • Pirmdiena9:00-13:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rankas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

"Ābelīte", Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416
 • PirmdienaSlēgts
 • OtrdienaSlēgts
 • Trešdiena9:00-11:00
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Stāķu pamatskola

"Stāķi 7", Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417
 • Pirmdiena10:00-12:00
 • OtrdienaSlēgts
 • Trešdiena14:00-17:00
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde

"Stāķi 21", Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417
 • Pirmdiena9:00-11:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Sveķu pamatskola

"Aduliena", Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420
 • Pirmdiena9:00-12:00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Tirzas pamatskola

"Tirzas pamatskola", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424
 • Pirmdiena10:00-12:00
 • Otrdiena7:30-10:00
 • Trešdiena7:00-8:30
 • Ceturtdiena14:00-17:00
 • Piektdiena7:30-8:30
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē:
-pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
-pamatizglītības iestādē;
-vispārējās vidējās izglītības iestādē;
-speciālās izglītības iestādē;
-pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē;
-arodizglītība.

Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Piesakot izglītojamo Gulbenes novada izglītības iestādē, jāsazinās telefoniski ar izvēlēto izglītības iestādes vadītāju/ direktoru vai jādodas uz izvēlēto iestādi, kur jāraksta iesniegums par izglītojamā uzņemsāna konkrētajā izglītības iestādē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma pieprasītāja izvēlētā izglītības iestāde vai grupa pēc dokumentu izskatīšanas izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu vai neuzņemšanu izglītības iestādē vai grupā un iepazīstina pakalpojuma pieprasītāju ar pieņemto lēmumu.

Saņemt pakalpojumu