COVID-19
grāmatas

Lai ieslodzījuma vietās pakāpeniski atjaunotu izglītības procesu, profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi ieslodzījuma vietās turpmāk varēs organizēt klātienē, nepārsniedzot desmit izglītojamo grupā. To paredz šodien, 2021. gada 29. aprīlī, valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Ieslodzīto izglītības process ir bijis apturēts vai ierobežots jau ilgu laiku, bet izglītības apguve ir viens no notiesāto resocializācijas līdzekļiem, un tam ir nopietna ietekme uz soda izpildes gaitu un notiesātā iespējām pretendēt uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Tāpēc pakāpeniski ir jānodrošina izglītības procesa atjaunošana ieslodzījuma vietās, mazās grupās ļaujot īstenot profesionālās izglītības programmu praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams īstenot attālināti. Savukārt profesionālās izglītības programmas teorētiskās daļas apguve ieslodzījuma vietās joprojām nodrošināma attālināti.

Tāpat ieslodzījuma vietās izglītības iestādes vadītājs var samazināt kvalifikācijas prakses apmēru profesionālās tālākizglītībās programmās.

Šodien valdībā veiktie grozījumi MK noteikumos precizē arī kārtību, kādā organizējamas klātienes mācības tiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot centralizētos eksāmenus.  Tāpat kā vispārējās izglītības iestāžu 12.klašu skolēniem, arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem divas dienas nedēļā varēs organizēt klātienes mācības tajos priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu.

Ar valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" var iepazīties MK mājaslapā.