1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" (turpmāk – PIKC LVT), Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (turpmāk – VTDT), Rīgas Stila un modes tehnikums (turpmāk – RSMT), profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (turpmāk – PIKC LMMDV), Sadarbības iestāde, Valsts izglītības attīstības aģentūra (sadarbības partneris).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir nodrošināt Kultūras ministrijas pārziņā esošā finansējuma pārdali uz 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk – specifiskais atbalsts) otro atlases kārtu LMMDV), kā arī specifiskā atbalsta pirmās kārtas ietvaros PIKC LVT maksimālā plānotā kopējā attiecināmā finansējuma nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļu un pārdalīt snieguma rezerves finansējumu palielinot RSMT noteikto maksimālo plānoto kopējo attiecināmo finansējumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai tuvākajā Ministru kabineta sēdē.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar noteikumu projektu un iesniegt atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Zenta.Ilkena@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departamenta

vecākā eksperte Zenta Iļķēna