OECD Prasmju stratēģija (Skills Strategy) ir pasākumu kopums mērķtiecīgas prasmju politikas attīstībai un īstenošanai izaugsmes veicināšanai. OECD Prasmju stratēģija ir vērsta uz sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības izlīdzināšanu globālā mērogā. Mērķis ir veicināt pierādījumos balstītas rīcības politikas ieviešanu izglītības rezultātu salāgošanai ar darbaspēka attīstības un sociālās labklājības vajadzībām.

OECD ir izveidojusi jaunu struktūrvienību – OECD Prasmju centru (Centre for Skills), kas citu starpā sniedz atbalstu dalībvalstīm nacionālo prasmju stratēģiju attīstībā un ieviešanā.

Līdz šim OECD eksperti nacionālo prasmju stratēģiju palīdzējuši izstrādāt 11 valstīs, tostarp Nīderlandē, Norvēģijā, Austrijā. Latvija ir pievienojusies šim projektam kā pirmā no Baltijas valstīm.

Vairāk informācijas par OECD Prasmju stratēģijas pasākumiem

Vairāk informācijas par OECD darbu pie prasmju jautājumiem

OECD publikācija OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World (publicēts 2019. gada 9. maijā)