1

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums.

2

Dokumenta nosaukums

Par absolventu monitoringa sistēmas izveidi profesionālajā izglītībā.

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītības iestāžu dibinātāji, kā arī institūcijas, kas iesaistītas profesionālās izglītības plānošanā, t.sk. nozarēs nepieciešamo speciālistu prognozēšanā.

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvajā ziņojumā sniegts konceptuāls ietvars absolventu monitoringa sistēmas izveidei profesionālajā izglītībā, kas ļaus iegūt informāciju par absolventu turpmākajām gaitām, t.sk. nodarbinātību un vidējiem ienākumiem, lai nodrošinātu datos balstītu lēmumu pieņemšanu profesionālās izglītības plānošanai un īstenošanai.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Informatīvo ziņojumu plānots iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada janvāra mēnesī.

7

Dokumenti

Informatīvā ziņojuma projekts

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli.

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 8. janvārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākajai ekspertei Laurai Vikšerei uz e-pasta adresi: Laura.Viksere@izm.gov.lv.

10

Atbildīgā amatpersona

Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore R.Gintaute-Marihina, e-pasta adrese: Ruta.Gintaute-Marihina@izm.gov.lv.