1.

Dokumenta veids

Informatīvā ziņojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Par Izglītības un zinātnes ministrijas dalību Eiropas skolu tīklā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vispārējās izglītības iestādes, izglītības nozares pārstāvji, pētnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums paredz Latvijas dalības nodrošināšanu Eiropas valstu izglītības ministriju sadarbības organizācijā “Eiropas Skolu tīkls” (European Schoolnet). “Eiropas Skolu tīkls” veicina inovatīvus risinājumus un pārmaiņas vispārējās izglītības procesos, izmantojot jaunās tehnoloģijas, lai uzlabotu mācīšanas efektivitāti un mācīšanās rezultātus. Dalība “Eiropas Skolu tīklā” nodrošinās pieejamību Eiropas nozīmes IKT resursiem un rīkiem, kurus varēs pilnvērtīgi izmantot Latvijas izglītības nozarē, kā arī sekmēs digitālo tehnoloģiju ieviešanu skolās. Atbalstu varēs saņemt visas izglītības procesā iesaistītās puses - skolas, skolu vadītāji, pedagogi, pētnieki, ministrija un citi nozares pārstāvji, t.sk., paplašinot starptautiskās tīklošanās, labās prakses pārneses un profesionālās izaugsmes iespējas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīļa mēnesī.

7.

Dokumenti

Informatīvais ziņojums (.docx)

Protokollēmums (.docx)

Pielikums 1 (.docx)

Pielikums 2 (.docx)

Pielikums 3 (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja rakstveidā sniegt viedokli un priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus aicinām sniegt viedokli līdz 2020. gada 31. martam, nosūtot to uz e-pasta adresi evi.vika@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore G.Arāja.