1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums (turpmāk - ziņojums).

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Novadu un pilsētu pašvaldības

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ziņojums izstrādāts pēc ministrijas iniciatīvas, piedāvājot risinājumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla turpmākai attīstībai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ziņojumu plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

7.

Dokumenti

Ziņojums (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

2020. gada 13. maija ministrijas organizētajā video seminārā republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti tika informēti par ziņojuma projektu.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties ziņojuma projekta pilnveidē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: lelde.zemberga@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Lelde Zemberga, tālr. 67047794, e-pasta adrese: lelde.zemberga@izm.gov.lv.