1. Dokumenta veids Informatīvais ziņojums
2. Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums
“Par Latvijas dalības aktualizāciju Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģijas foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes pētniecības infrastruktūrās un Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos”

3. Politikas joma, nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politikas joma
4. Dokumenta mērķgrupas Ministrija, Zinātniskās institūcijas
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis ir aktualizēt Latvijas dalību ESFRI Ceļa kartes objektos un ERIC konsorcijos, kā arī dot pārskatu par darbības rezultātiem kopš 2016. gada, kad pirmoreiz Latvija pievienojās ESFRI Ceļa kartes objektiem un ERIC
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Plānots apstiprināt MK līdz 1. decembrim
7. Dokumenti

Informatīvā ziņojuma projekts
Protokollēmuma projekts

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu
9. Pieteikšanās līdzdalībai Rakstisku viedokli par informatīvā ziņojuma projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 23. oktobrim  to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 grupas vadītājs Jānis Paiders
Tālr.: 67047936
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts Uldis Berķis
Tālr.: 67047865
E-pasts: Uldis.Berkis@izm.gov.lv