ģimene

 

Izglītības un zinātnes ministrijas misija

Mūsu misija ir būt par mērķtiecīgiem, radošiem un drosmīgiem iespēju arhitektiem izglītības, zinātnes, sporta, valodas un jaunatnes jomās, radot iespējas ikvienam iegūt zināšanas un jēgpilni attīstīt savas spējas un talantus visa mūža garumā.

Izglītības un zinātnes ministrijas vīzija

Mēs augam un tiecamies pēc izcilības savā darbā, radām izaugsmes iespējas citiem un profesionāli atbalstām viņus šajā ceļā.

Mūsu vērtību centrā ir cilvēks – ministrijas darbinieki strādā, lai Latvijā veidotu zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību.