1. Dokumenta veids Konceptuālais ziņojums
2. Dokumenta nosaukums Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politikas joma
4. Dokumenta mērķgrupas Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Konceptuālais ziņojums paredz priekšlikumus: 1) bāzes finansējuma noteikšanai profesionālās izglītības programmu īstenošanai; 2) pašvaldību un citu dibinātāju izglītības iestādēs īstenoto profesionālās izglītības programmu finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem. Priekšlikumi nosaka bāzes finansējuma palielināšanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai uz vienu izglītojamo gadā atbilstoši faktiskajām programmu īstenošanas izmaksām, kā arī iespēju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm saņemt valsts budžeta finansējumu profesionālās izglītības programmu īstenošanai
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Konceptuālo ziņojumu plānots iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. novembra mēnesī
7. Dokumenti

Konceptuālā ziņojuma projekts
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2020. gada 2. novembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākajai ekspertei Laurai Vikšerei uz e-pasta adresi: Laura.Viksere@izm.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore R.Gintaute-Marihina, e-pasta adrese: Ruta.Gintaute-Marihina@izm.gov.lv