1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģimenēm

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Informatīvais ziņojums attiecas uz studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm un augstākās izglītības iestādēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par atbalsta ieviešanu studijām Latvijas augstskolās jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt VSS, saskaņot un apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2021. gada 1. maijam.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja sniegt viedokli par informatīvā ziņojuma projektu, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums līdz 2021. gada 19. aprīlim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: diana.laipniece@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece D. Laipniece, e-pasts: diana.laipniece@izm.gov.lv