1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Par valsts augstskolu tipiem

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, kuru pārraudzībā ir valsts dibinātas augstskolas un valsts dibinātas augstskolas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikt valsts augstskolu tipus saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem kuri nosaka, ka augstskolu dibinātājs to veic līdz 2021. gada 31. augustam. Tips ir noteikts izvērtējot 16 valsts augstskolu atbilstību zinātnes universitātes, mākslu un kultūras universitātes, lietišķo zinātņu universitātes un lietišķo zinātņu augstskolas statusam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots virzīt kā Ministru kabineta lietu un pēc rīkojuma projekta saskaņošanas, tiks nodrošināta tā virzība izkratīšanai Ministru kabinetā indikatīvi 2021. gada augusta beigās/septembra sākumā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi janis.paiders@izm.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi janis.paiders@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.