1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tukuma Raiņa ģimnāzija, tās pedagogi un izglītojamie, Tukuma novada pašvaldība.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai” mērķis ir piešķirt valsts ģimnāzijas statusu Tukuma Raiņa ģimnāzijai.

Pašlaik valsts ģimnāziju tīkls nav pietiekami attīstīts visā Latvijas teritorijā. Piešķirot Tukuma Raiņa ģimnāzijai valsts ģimnāzijas statusu, tiks panākta arī valsts ģimnāziju pieejamības un to tīkla paplašināšana Rīgas plānošanas reģionā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
Rīkojuma projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā, un tajā ietvertais regulējums piemērojams no 2021. gada 1. septembra.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus līdz šā gada 26.aprīlim ieskaitot lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv, tālr. 67047817

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta  eksperte Dzintra Mergupe-Kutraite, e-pasta adrese:  dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv