Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes organizēšanas novērtēšana

MK 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.501 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas oraganizēšanas kārtība" [ārēja saite]