Par mācībām tuvāk savām mājām vai darba vietai aicinām interesēties konkrētajā Latvijas pašvaldībā. Muzizglitiba.lv ir izstrādāta interaktīva Latvijas karte, kurā atradīsiet resursus, lai iegūtu informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijas novados un pilsētās.

Ar Latvijas pieaugušo izglītības īstenotāju karti varat iepazīties šeit.

Apmeklējot kartē norādītās saites, būs iespējams detalizētāk uzzināt par iespējām konkrētajās pašvaldībās, par profesijām un izglītības programmām, kuras pieejamas vistuvāk jūsu dzīvesvietai.

Dažādās Latvijas pašvaldībās izglītības programmas pieaugušajiem īsteno pašvaldību mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, augstskolu mūžizglītības nodaļas, privātie izglītības sniedzēji un nevalstiskās organizācijas.

80 Latvijas pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, pie kuriem iedzīvotāji var vērsties, lai saņemtu informatīvu konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību, kā arī par pieteikšanos mācībām vai kompetences novērtēšanai. Koordinatoru kontaktinformācija pieejama šeit.

Atbilstoši Pieaugušo izglītības aptaujai, kas ir veikta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbības projekta “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” ietvaros, svarīgākās barjeras iesaistīties pieaugušo izglītībā ir finanses, laiks un ģimenes pienākumi.

Aicinām iepazīties ar visām tām iespējām Latvijā, kur pieaugušo izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādu ES fondu atbalstu.

Izglītības un zinātnes ministrija īsteno ES programmas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” (2020. – 2021.). Projekta ietvaros plānots organizēt dažādus pasākumus pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes kritēriju ieviešanai dzīvē (diskusijas, seminārus, darba grupas), kā arī pieaugušo izglītības ikgadējos forumus, pieaugušo izglītības dienu, konkursu un dažādas darbnīcas. Šo pasākumu mērķa grupa ir pieaugušo izglītības organizētāji, īstenotāji un politikas veidotāji valsts un pašvaldību līmenī. Plašāka informācija par plānotajiem pasākumiem - www.muzizglitiba.lv.

Izglītības un zinātnes ministrija Erasmus+ programmas ietvaros īsteno arī projektu “EPALE Nacionālā atbalsta sistēma” (2019.-2020.). EPALE ir starptautiska, pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 26 Eiropas valstu valodās. Tajā ir visa aktuālā informācija par pieaugušo izglītību Eiropā, tostarp, labās prakses apmaiņa, partneru meklēšanas iespējas, informācija par rīkiem un metodēm, jaunākajiem pētījumiem un tendencēm u.tml. 
EPALE Latvija regulāri īsteno dažādas mācības un seminārus gan tiešsaistē, gan klātienē. Informācija par gaidāmajām mācībām tiek publicēta šeit: 
https://epale.ec.europa.eu/lv. Informācija (vebināru ieraksti un prezentācijas) par jau notikušiem mācību pasākumiem - https://epale.ec.europa.eu/lv/resource-centre.

Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.​ Vairākas reizes gadā tiek izsludināta pieteikšanās uz mācībām Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgās jomās.
Plašākai informācijai un pieteikšanās: 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, tai skaitā, jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.

Pieaugušo izglītības programmu katalogs pieejams Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID), sadaļās Profesionālās kvalifikācijas ieguve un Profesionālā pilnveide un kursi

Ekonomikas ministrija koordinē mācības nodarbinātajiem, kurus mācībām piesaka darba devējs. Šīs mācības organizē nozaru asociācijas, to saraksts pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē, sadaļā “Apstiprinātie projektu iesniegumi”.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizē mācības digitālo tehnoloģiju jomā pašnodarbinātām personām, mazo un mikro uzņēmumu komersantiem.

Valsts Nodarbinātības aģentūra organizē mācības bezdarbniekiem, darba meklētājiem, cilvēkiem ar invaliditāti, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Plašākai informācijai: https://mana.latvija.lv/muzizglitiba-un-pieauguso-izglitiba/