Apakšpadome ir izveidota, lai sekmētu Ministru kabineta, darba devēju un darbinieku (arodbiedrību) organizāciju sadarbību cilvēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.


Sēžu protokoli

2023.gadā:

2022.gadā:


2021.gadā:


2020.gadā: