Apakšpadome ir izveidota, lai sekmētu Ministru kabineta, darba devēju un darbinieku (arodbiedrību) organizāciju sadarbību cilvēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.


Sēžu protokoli

2024. gadā

2023.gadā:

2022.gadā:


2021.gadā: