Programma OSMOZE ir Latvijas – Francijas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. Programma tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un Ārlietu ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvo vienošanos par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstskolām, kā arī valsts un privāto uzņēmumu zinātniskajām grupām, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Programmai pieejamo finansējumu Latvijā nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” finanšu līdzekļu ietvaros. Minēto apakšprogrammu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Papildu informācija.