OECD ziņojuma “OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” prezentācijas pasākums

Materiāli:

OECD Nacionālās Prasmju stratēģijas Labas prakses piemēru misijas informatīvie materiāli (14.05.-17.05.2019)

OECD Prezentācijas: Ārvalstu labas prakses piemēri par tēmām:

Latvijas labas prakses piemēri

OECD Nacionālās Prasmju stratēģijas Diagnostikas misijas informatīvie materiāli (12.-15.02.2019.)

OECD Prasmju centra organizētie pasākumi 2018. gada 27.-28. septembrī Parīzē

26.-28. septembrī Parīzē notika OECD Prasmju centra organizētie pasākumi, lai dalībvalstis iepazīstinātu ar OECD Prasmju stratēģijas aktualizācijas procesu un apspriestu nacionālo projektu īstenošanu. Darba seminārā IZM pārstāve J. Muhina sniedza prezentāciju, informējot par sadarbības partneru iesaisti profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības politikas īstenošanā, kā arī Nacionālo Prasmju stratēģijas projektu. Konsultatīvās grupas sēdē tika sniegts pārskats par Latvijas Prasmju stratēģijas projekta struktūru, kontekstu un prioritātēm. Prezentācija ir pieejama šeit.