komanda

Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas projekta īstenošana ir kopīgs darbs, kurā tiek iesaistīti Pārresoru koordinācijas centra (PKC), Ekonomikas ministrijas (EM), Labklājības ministrijas (LM), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) eksperti.

OECD ekspertu komanda: Montserata Gomendija (Montserrat Gomendio), Endrjū Bells (Andrew Bell), Semjuels Kims (Samuel Kim), Katarīna Mulloka (Katharine Mullock), Barts Stats (Bart Staats), Benžamins Geims (Benjamin Game) un Pjērs Gudjē (Pierre Gouedard). Visiem ekspertiem ir liela starptautiska pieredze šajā jomā. 

Montserata Gomendija (Montserrat Gomendio),  OECD Prasmju stratēģijas centra vadītāja. Centrs sniedz atbalstu  valstīm stratēģijas izstrādē un reformu īstenošanā izglītības, prasmju, nodarbinātības un sociālās integrācijas jomā. Pirms darba OECD Montserata Gomendija ieņēma Spānijas Izglītības, kultūras un sporta ministrijas Izglītības, profesionālās izglītības un universitāšu valsts sekretāres amatu. Montserata Gomendija ir ieguvusi doktora grādu ekoloģijā Kembridžas Universitātē (University of Cambridge) un bakalaura grādu bioloģijā (Complutense University of Madrid).

Endrjū Bells (Andrew Bell), OECD Prasmju stratēģijas projektu vadītājs. Endrjū Bellam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze prasmju, mācību, augstākās izglītības, darba tirgus un sociālās palīdzības politikas jomā starptautiskajā kontekstā. OECD Endrjū Bells ir vadījis Prasmju stratēģijas komandu, sagatavojot prasmju stratēģijas ziņojumus astoņām valstīm. Divos ziņojumos viņš bija vadošais autors. Endrjū ieguvis Valsts pārvaldes maģistra grādu Kanādas Queen’s University.

Semjuels Kims (Samuel Kim), OECD Prasmju stratēģijas projektu vadītājs. Semjuels Kims kā OECD Izglītības un prasmju direkcijas analītiķis pašlaik visu uzmanību velta Flandrijas un Latvijas Nacionālo prasmju stratēģijas izstrādei. Līdz šim viņš ir līdzdarbojies Meksikas, Korejas un Spānijas Nacionālo prasmju stratēģijas projektu izstrādē. OECD Izglītības un prasmju direktorātā viņš ir veicis Pieaugušo prasmju pētījuma (PIAAC) datu analīzi un piedalījies pētījuma PISA Attīstībai projekta izstrādē. Semjuelam ir izglītības maģistra grāds, kas iegūts Harvard University un viņš ir izglītības ekonomikas doktora grāda kandidāts University of Cambridge. 

Katarīna Mulloka (Katharine Mullock), Darba tirgus ekonomiste OECD Nodarbinātības un sociālo lietu direktorātā. Viņas darbība ir vērsta uz prasmju neatbilstību analīzi darba tirgū. Katarīna Mulloka ir vadošā autore trim OECD Prasmju stratēģijas pārskatiem – par Spāniju, Apvienoto Karalisti un Austrāliju. Katarīnai Mullokai  ir Britu Kolumbijas Universitātes (University of British Columbia) maģistra grāds ekonomikā. 

Pjērs Gudjē (Pierre Gouedard), OECD Izglītības un prasmju direktorāta analītiķis. Pjērs Gudjē ir vadošais autors OECD pārskatā par Japānu. Viņš piedalījies arī  pārskata par Grieķiju izstrādē un līdzdarbojies Velsas iniciatīvā “Skolas kā mācību organizācijas”.  Kā ekonomists viņš ir specializējies izglītības ekonomikā. Pjērs ir ieguvis doktora grādu ekonomikas zinātnē (Sciences Po Paris).

Barts Stats (Bart Staats), OECD Prasmju stratēģijas grupas analītiķis. Statistikas pētnieks Barts Stats Latvijas Prasmju stratēģijas izstrādē līdzdarbosies kopsavilkuma novērtējuma sagatavošanā, darba semināru plānošanā un prasmju politikas analīzē. Pirms pievienošanās OECD komandai, viņš strādāja Nīderlandes statistikas pārvaldē. Būdams statistikas pētnieks, viņš galvenokārt darbojās ekonomikas politikas projektos inovāciju un digitalizācijas jomā. 

Benžamins Geims (Benjamin Game), OECD Prasmju stratēģijas grupas analītiķis. Benžamins Geims ir OECD Prasmju stratēģijas projekta vadītājs Polijā.  Viņš piedalījies Prasmju stratēģijas izstrādē Slovēnijā, īpašu uzmanību pievēršot pieaugušo izglītības pārvaldībai. Pirms pievienošanās OECD, Benžamins Geimss bija vadošā Austrālijas ekonomikas konsultāciju uzņēmuma Deloitte Access Economics vadītājs. Benžaminam Geimam vairākas augstākās izglītības, tostarp maģistra grāds ekonomikā.    

Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas projekta īstenošanu un sadarbību ar OECD ekspertiem koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta atbildīgā amatpersona

Gunta Arāja, IZM Valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore

Tālrunis: 67047875, gunta.araja@izm.gov.lv 

Projekta Diagnostikas posma koordinatore

Jeļena Muhina, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte

Tālr.: 67047934, jelena.muhina@izm.gov.lv 

Projekta kontaktpersona sadarbībai ar OECD Parīzē

Laura Treimane, Nozares padomniece OECD un UNESCO

Tālr.: +33666568065, laura.treimane@mfa.gov.lv 

Projekta Rīcības posma koordinatore

Ilze Saleniece, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte

Tālr.: 67047896, ilze.saleniece@izm.gov.lv