2016. gads
Nr.p.k. Pasākums Tēma Dalībnieki Norises laiks Atbilstošais pētījums
1 Informatīvais seminārs Augstākās izglītības pārvaldības pētījuma uzsākšanas seminārs IZM, nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki, augstskolu pārstāvji 2016. gada 31. marts Pētījums augstākās izglītības pārvaldības efektivizācijai
2 Ekspertu vizīte Augstākās izglītības pārvaldības pētījuma vizītes septiņās Latvijas valsts augstskolās Pasaules Bankas nozīmētie eksperti, augstskolu pārstāvji 2016. gada 28. jūnijs - 1. jūlijs Pētījums augstākās izglītības pārvaldības efektivizācijai
3 Ekspertu vizīte Promocijas process Latvijas Valsts augstskolās IZM, augstskolas, Pasaules Bankas nozīmētie eksperti 26.-28.septembris Pētījums augstākās izglītības pārvaldības efektivizācijai
4 Informatīvais seminārs Augstākās izglītības pārvaldības pētījuma Ziņojuma drafta apspriede IZM, augstskolas, Pasaules Bankas nozīmētie eksperti 23. novembris Pētījums augstākās izglītības pārvaldības efektivizācijai
5 Konference Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2015 un TALIS 2013 – jaunākie rezultāti Valsts un pašvaldību institūcijas (t.sk. IZM, VISC, IKVD), nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki (t.sk. pedagogi), augstskolu un zinātnisko institūciju pētnieki, u.c. 2016. gada 6. decembris OECD PISA, OECD TALIS

 

2017. gads
Nr.p.k.  Pasākums Tēma Dalībnieki  Norises laiks Atbilstošais pētījums
1 Seminārs Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojuma rezultātu prezentēšana un apspriešana IZM, nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki, augstskolu un zinātnisko institūciju pārstāvji u.c. 14. jūnijs OECD SCDH
2 Seminārs Education at a Glance rezultātu prezentēšana un apspriešana Valsts un pašvaldību institūcijas (t.sk. IZM, VISC, IKVD), nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki, pētnieki, u.c. septembris  OECD INES
3 Mācību seminārs PISA datu bāze un instrumenti tās analīzei Augstskolu atbilstošu studiju virzienu pētnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti, atbilstoša profila analītiķi 12. maijs OECD PISA
4 Ekspertu vizīte un seminārs Doktorantūra, atlases kritēriji, promocijas process, akadēmiskā personāla atalgojums. Pirmā augstākās izglītības pārvaldības pētījuma posma ziņojumu prezentēšana un apspriešana IZM, nozares eksprerti, izglītības jomas darbinieki, augstskolu pārstāvji 14. jūnijs Pētījums augstākās izglītības pārvaldības efektivizācijai
5 Konference IEA PIRLS 2016 rezultātu apspriešana Valsts un pašvaldību institūcijas (IZM, VISC, IKVD), nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki, pedagogi, pētnieki, u.c.         decembris  IEA PIRLS

 

2018. gads
Nr.p.k.  Pasākums Tēma Dalībnieki  Norises laiks Atbilstošais pētījums
1 Informatīvais seminārs PISA 2015 sekundāro pētījumu starprezultātu  prezentēšana un apspriešana IZM, VISC, IKVD nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki  Laiks tiks precizēts OECD PISA
2 Konference Augstākās izglītības pārvaldības pētījuma gala rezultātu prezentēšana un apspriešana IZM, nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki, augstskolu pārstāvji, u.c. I ceturksnis Pētījums augstākās izglītības pārvaldības efektivizācijai
3 Konference IEA PIRLS 2016 sekundāro pētījumu rezultātu prezentēšana un apspriešana Valsts un pašvaldību institūcijas (t.sk. IZM, VISC, IKVD), nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki (t.sk. pedagogi), augstskolu un zinātnisko institūciju pētnieki, u.c. decembris IEA PIRLS

 

2019. gads
 Nr.p.k. Pasākums Tēma Dalībnieki  Norises laiks Atbilstošais pētījums
1 Informatīvais seminārs PISA 2015 sekundāro pētījumu starprezultātu prezentēšana un apspriešana IZM, VISC, IKVD nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki Laiks tiks precizēts OECD PISA
2 Konference OECD PISA 2015 sekundāro pētījumu rezultātu prezentēšana un apspriešana Valsts un pašvaldību institūcijas (t.sk. IZM, VISC, IKVD), nozares eksperti, izglītības iestāžu pārstāvji, augstskolu un zinātnisko institūciju pētnieki, u.c. Laiks tiks precizēts OECD PISA
3 Konference PISA 2018 rezultātu prezentēšana un apspriešana Valsts un pašvaldību institūcijas (t.sk. IZM, VISC, IKVD), nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki (t.sk. pedagogi), augstskolu un zinātnisko institūciju pētnieki, u.c. Laiks tiks precizēts OECD PISA
4 Apmācību seminārs OECD TALIS datu bāze un instrumenti tās analīzei Atbilstošu studiju virzienu pētnieki no augstskolām, mācībspēki, doktoranti, maģistranti, atbilstoša profila analītiķi Laiks tiks precizēts OECD TALIS
5 Konference  TALIS 2018 rezultātu prezentēšana un apspriešana Valsts un pašvaldību institūcijas (t.sk. IZM, VISC, IKVD), nozares eksperti, izglītības jomas darbinieki (t.sk. pedagogi), augstskolu un zinātnisko institūciju pētnieki, u.c. jūnijs/jūlijs OECD TALIS