Latvijas Universitātes pētnieks Dr.sc.pol. Valts Kalniņš īstenojis Izglītības un zinātnes ministrijas tematiski definēto un Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra finansēto pētījumu “Pētniecībā balstītu pierādījumu izmantošana Saeimā - demogrāfijas un migrācijas rīcībpolitikas gadījums”.

Zinātniskajā darbā apskatīts pētniecībā balstītu pierādījumu piedāvājums demogrāfijas un migrācijas jomās, veikta analīze par pētniecību, kas tiek īstenota Saeimā, analizēts deputātu pieprasījums pēc pierādījumiem, kā arī sniegtas rekomendācijas Saeimai, izpildvaras iestādēm, pētniecības institūtiem un pētniekiem.

Pētījuma rekomendācijas tiks ņemtas vērā, pilnveidojot Latvijas Zinātnes padomes pētniecības ietekmes vadlīnijas, kā arī plānojot zinātnes komunikācijas un citas aktivitātes publiski finansētas pētniecības ietekmes palielināšanai rīcībpolitikā.

Pētījums tapis Eiropas Komisijas pasākumu sērijas “Zinātne satiekas ar parlamentiem – zinātne satiekas ar reģioniem” ietvaros. Ar informāciju par 2019. gadā Latvijā rīkoto pasākumu “Demogrāfiskie izaicinājumi: no zināšanām uz rīcību!” var iepazīties šeit.

attēls