Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek izvērtēta pašvaldības sniegtais skaidrojums par:

  • izglītības iestādes darba kvalitāti – skolēnu mācību rezultāti, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
  • turpmākās izglītības pieejamību;
  • transporta nodrošinājumu;
  • izglītības iestāžu tīkla attīstību novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
  • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

IZM saskaņotie pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju 2020.gadā

 

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.       

Vandzenes pamatskola

Talsu novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Vandzenes sākumskola

01.09.2020.

2.       

Vilgāles pamatskola

Kuldīgas novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Vilgāles sākumskola

01.09.2020.

3.       

Misas vidusskola

Vecumnieku novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Misas pamatskola

31.07.2020.

4.       

Strenču novada vidusskola

Strenču novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Strenču pamatskola

31.08.2020.

  

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.       

Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola

Gulbenes novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Gulbenes 2.vidusskolai

01.07.2020.

2.       

Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Ogres novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Suntažu vidusskolai

31.08.2020.

3.       

Viļakas pamatskola

Viļakas novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Viļakas Valsts ģimnāzijai

31.08.2020.

4.       

Daugavpils 1.speciālā pamatskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Daugavpils Stropu pamatskolai – attīstības centram

01.07.2020.

5.       

Jēkabpils pamatskola

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Jēkabpils 2.vidusskolai

31.08.2020.

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.

Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola

Aizkraukles novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

2.

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

Līvānu novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

3.

Asūnes sākumskola

Dagdas novada pašvaldība

Likvidācija

30.06.2020.

4.

Izvaltas pamatskola

Krāslavas novada pašvaldība

Likvidācija

31.07.2020.

1.       

Ēveles pamatskola

Burtnieku novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

2.       

Sīļukalna pamatskola

Riebiņu novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

3.       

Annenieku pamatskola

Dobeles novada pašvaldība

Likvidācija

31.07.2020.