Publicēts 12 jūlijs 2016

Grozījumu projekts MK 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” pēc pirmās saskaņošanas uz 2016. gada 22. jūniju:

MK Noteikumu grozījumu projekts (.pdf)                     1. pielikums (.pdf)         3. pielikums (.pdf)        5. pielikums (.pdf)     7. pielikums (.pdf)

MK Noteikumu grozījumu projekta anotācija (.pdf)   2. pielikums (.pdf)         4. pielikums (.pdf)        6. pielikums (.pdf)