Publicēts 02 jūnijs 2020

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Mērķgrupa ir augstskolu, koledžu, valsts, pašvaldību  un privāto izglītības iestāžu un privātprakses pedagogi

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik spēkā esošajos Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr. 569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” nav pietiekami plaši noteikta  skolotājam nepieciešamā izglītība.  Ņemot vērā to, ka jaunā kompetencēs balstītā izglītības satura mācību jomās ir iekļauti tādi mācību priekšmeti, kuri līdz šim nav piedāvāti pedagoģijas studiju programmās, kā arī ir uzsākta jauna pieeja pedagogu izglītībai, proti, darba vidē balstīta skolotāja kvalifikācijas iegūšana, tad MK noteikumu grozījumu projekts paredz plašākas iespējas skolotāja nodarbinātībai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu grozījumi apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas vadības sanāksmē 01.06.2020., nodoti sabiedriskai apspriešanai līdz 15.06.2020., tiek virzīti izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10.

Atbildīgā amatpersona

Baiba Bašķere – Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tel. 67047835