Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē”. Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumi Nr.59 „Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē” [ārēja saite], bet jauni noteikumi tiek izstrādāti, lai mazinātu administratīvo slogu, vienkāršojot nozares regulējošos normatīvos aktus.

Tā kā šobrīd sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” ir vienīgā šāda tipa iestāde Latvijā, vairs nav pamatotas nepieciešamības Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 „Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestāde” [ārēja saite] minētā Izglītības un zinātnes ministrijas norīkojuma sagatavošanai, kas noteica bērna ievietošanu konkrētā sociālās korekcijas izglītības iestādē. Pašvaldība bērna ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē varētu veikt, pamatojoties uz tiesas (tiesneša) lēmumu, nevis iesniedzot dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā un pēc tam saņemot norīkojumu bērna ievietošanai minētajā iestādē.