Lai iezīmētu tālāko ceļu izglītības pārveidei, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē no 2022. gada 28. līdz 30. jūnijam notika UNESCO Izglītības ministru sanāksme, kurā tikās valstu izglītības ministri, izglītības politikas eksperti, uzņēmējdarbības jomas līderi un aktīvisti no jauniešu vidus.

Izglītības ministru sanāksme ir saistīta ar septembrī iecerēto pasākumu "Transforming Education Summit (TES)", kas notiks ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Šo augsta līmeņa samitu sasauc ANO ģenerālsekretārs, lai radikāli mainītu pašreizējo pieeju izglītības sistēmām pēc Covid-19, jo īpaši attiecībā uz visvairāk atstumto skolēnu grupām. 

Būtiskāko uzrunu video ieraksti ir atrodami šeit TES Pre-Summit 28-30 June 2022 | Transforming Education Summit (sdg4education2030.org)

 

Galvenie Pre-summit rezultāti

Nodrošināta dalība HLSC Brokastīs, sniedzot viedokli par paziņojumu An Urgent Call for Action by the SDG4-Education 2030 High-Level Steering Committee (sdg4education2030.org). Paziņojums ir aicinājums valstu un valdību vadītājiem, kas pulcēsies Samitā Ņujorkā, nekavējoši rīkoties, ieguldot izglītībā un pārveidojot (transformējot) to, lai sasniegtu kopīgos miera, labklājības un ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Nodrošināta Latvijas izglītības ministres Anitas Muižnieces uzstāšanās augsta līmeņa paneļdiskusijā “Transforming Education Together”, akcentējot izglītības transformācijas virzienus, kas izriet no Latvijā notikušajām diskusijām. Kontekstā ar izglītības transformāciju mierpilnai un ilgtspējīgai nākotnei ministre akcentēja izglītību konfliktu situācijās un atsaucās uz Ukrainas Draugu grupas paziņojumu pret Krievijas agresiju Ukrainā. Ukrainas Draugu grupas paziņojuma sagatavošana notika Latvijas vadībā, to nolasīja Īslande Ministru apaļā galda sesijā. 

Pilnu ministres uzrunu var noskatīties šeit: (6) Anita Muižniece, Minister for Education and Science, Latvia - YouTube

Tas bija augsts pagodinājums Latvijai piedalīties paneļdiskusijā kā vienīgajai ES bloka valstij.  

Organizēts Latvijas un UNESCO SIDS Grupas kopīgi organizēts Side event “Digital First: Mindset to Transform Education”. Uzrunas teica Latvijas ministre A.Muizniece un vēstnieks, no ielūgtajiem viesiem klātienē piedalījās St. Lucia vēstniece un Kuveitas vēstnieki. Saistībā ar Side event notika Latvijas organizētas vakariņas ar UNESCO Mazo attīstības salu (SIDS) Pastāvīgo delegāciju pārstāvjiem. Piedalījās St. Lucia un St. Vincent and Grenadines, kā arī Pre-summit delegāti no Lesoto (Dienvidāfrika). Vakariņu gaitā pārrunāta SIDS sadarbība ar UNESCO, kā arī izaicinājumi kvalitatīvas izglītības sistēmas veidošanā Dienvidāfrikā. 

Ņemot vērā izveidotos kontaktus un iegūto uzticamību, apsverama iespēja Latvijai intensificēt sadarbību ar SIDS grupas valstīm arī citās starptautiskajās organizācijās un formātos. Tai skaitā septembrī Ņujorkā TES ietvaros plānots pasākums par izglītības digitalizācijas jautājumiem.

Nodrošināta Latvijas dalība Side event par IAM4 monitoringu kopsakarā ar Latvijas sadarbību ar UIS IAM4 starpposma rādītāju nacionālajos politikas plānošanas dokumentos.

Nodrošināta Latvijas dalība TES Advisory Committee. Latvijas vēstnieks pateicās UNESCO par iespēju Latvijai piedalīties, vienlaikus paužot bažas par samita iespējamo norobežošanos no situācijas Ukrainā, par ko liecina fakts, ka Ukrainas paziņojuma nolasīšana tika panākta tikai intensīvu sarunu procesā.  Šī bija pēdējā sanāksme, kurā 2.vēlēšanu grupu pārstāvēja Latvija, turpmāko pārstāvību nodrošinās Slovēnija.

Pre-summit izmantots neformālo kontaktu veidošanai un Latvijas atpazīstamības UNESCO stiprināšanai.