1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz tūrisma, sporta un brīvā laika politiku (sporta politiku).

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecināms uz fiziskām personām: (1) kuras vēlas saņemt sertifikātu, lai iegūtu tiesības strādāt šautuvēs, kā arī (2) kuras saņēmušas sertifikātus un kuras vēlēsies saņemt atkārtotu sertifikātu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Ieroču aprites likums 72. panta vienpadsmitajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi un noteiktu šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību un kritērijus, kā arī maksu par šaušanas instruktoru sertificēšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada janvāra sākumā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, tā pielikumi (3) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 4. janvārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: ilze.paulina@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome” un tās izveidotu Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisiju.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs, 67047935, edgars.severs@izm.gov.lv