Saskaņā ar Sporta likuma 5. panta pirmo daļu Izglītības un zinātnes ministrija pilda valsts pārvaldes funkcijas sporta nozarē.