Priekšlikumus un komentārus iespējams sūtīt uz e-pasta adresi ronalds.romanovskis@izm.gov.lv līdz 2021.gada 7. janvārim.