Lai saņemtu finanšu līdzekļus no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves”, Nacionālās sporta bāzes īpašnieks iesniedz šādus dokumentus:

pieprasījumu finanšu līdzekļu saņemšanai (.doc);

nacionālās sporta bāzes finanšu rādītājus (ieņēmumus, izdevumus) (.doc);

sporta sacensību kalendāro plānu nākošajam gadam.