Finanšu piešķiršanas sportam komisija darbojas saskaņā ar

Finanšu piešķiršanas sportam komisijā ietilpst pieci Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

Finanšu piešķiršanas sportam komisija ir izveidota ar mērķi izvērtēt:

  1. Nacionālo sporta bāzu īpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju iesniegtos pieprasījumus finanšu līdzekļu saņemšanai un sagatavotu priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” finanšu līdzekļu (dotācijas) sadalījumam.
  2. Atzīto sporta federāciju iesniegtos pieprasījumus finanšu līdzekļu saņemšanai un sagatavotu priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.05.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” un apakšprogrammas 09.16.00 „Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” finanšu līdzekļu (dotācijas) sadalījumam.
  3. Sporta likumā noteikto sporta organizāciju iesniegtos pieprasījumus finanšu līdzekļu saņemšanai un sagatavotu priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” finanšu līdzekļu (dotācijas) sadalījumam.

Finanšu piešķiršanas sportam komisija nevērtē atzīto sporta spēļu federāciju iesniegtos pieprasījumus finanšu līdzekļu saņemšanai, lai nodrošinātu to pārstāvētā sporta veida valsts izlases komandu sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās.

Lai saņemtu finanšu līdzekļus no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” Nacionālo sporta bāzu īpašniekiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem, atzītajām sporta federācijām un Sporta likumā noteiktām sporta organizācijām līdz kārtējā gada 1. novembrim ir jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentā aizpildītus pieprasījumus finanšu līdzekļu saņemšanai.