Lai saņemtu finanšu līdzekļus no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports”, sporta organizācija iesniedz šādus dokumentus:

pieprasījumu finanšu līdzekļu saņemšanai (.doc);

pārskatu par sporta organizācijas aktivitātēm iepriekšējā gadā (.doc).