Starptautiskā holokausta piemiņas alianse (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA), iestāšanās gads – 2004. gads.

Starptautiskajā Holokausta piemiņas aliansē ir apvienojušās valdības un eksperti, un tās mērķis ir visā pasaulē nostiprināt, sekmēt un veicināt izglītošanu par holokausta jautājumiem, holokausta atceri un pētniecību un ievērot 2000. gada Stokholmas deklarācijas saistības. Izglītības un zinātnes ministrijai ir  uzdots  nodrošināt Latvijas dalību Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Ministrija iesaistās IHRA darbā, piedalās alianses darba grupu sēdēs un informē pedagogus  par pieņemtajiem lēmumiem.