16.februāris, 2015: Starptautiskā konference “Sports un fiziskās aktivitātes cilvēkresursu attīstībai”

Konference vienkopus pulcēja politikas veidotāju, sporta nevalstisko organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvjus no 29 Eiropas valstīm. Tajā tika uzsvērta tautas sporta loma sociālās iekļautības veicināšanā, nevienlīdzības mazināšanā, kā arī nodarbinātības prasmju veidošanā; vienlaikus konference kalpoja kā darba instruments Eiropas Darba Plāna Sportam (2014-2017) ieviešanā. Konferences ietvaros tika rīkoti trīs tematiskie semināri – “Sports un sociālā vide”, “Sports dzīves kvalitātes uzlabošanai”, kā arī “Izglītība un mācīšanās caur sportu”.