OECD ziņojuma “OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” prezentācijas pasākums

Materiāli:

OECD ziņojums (angļu valodā) (.pdf)

OECD L.Šuknehta prezentācija par ziņojumu (angļu valodā) (.pdf)

OECD Latvijas Prasmju stratēģija NOVĒRTĒJUMS UN REKOMENDĀCIJAS (latviešu valodā) (.pdf)

OECD Latvijas Prasmju stratēģija NOVĒRTĒJUMS UN REKOMENDĀCIJAS (angļu valodā) (.pdf)

IZM prezentācija “Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (latviešu valodā) (.pdf)

OECD Nacionālās Prasmju stratēģijas Labas prakses piemēru misijas informatīvie materiāli (14.05.-17.05.2019)

OECD Labas prakses piemēru semināra darba kārtība (.docx)

OECD Labas prakses piemēru semināra fona informācija (.docx)

Endrjū Bells, Semjuels Kims (OECD) Labas prakses piemēru semināra atklāšanas prezentācija (.pdf)

OECD Prezentācijas: Ārvalstu labas prakses piemēri par tēmām:

Pjērs Gudjē, Mācību rezultātu uzlabošana (.pdf)

Semjuels Kims, Mūžizglītības kultūras veicināšana (.pdf)

Endrjū Bells, Prasmju atbilstības uzlabošana darba tirgum (.pdf)

Benžamins Geims, Prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana (.pdf)

Latvijas labas prakses piemēri 

Inga Pāvula, Ventspils izglītības pārvaldes atbalsta sistēma pedagogu profesionālai pilnveidei (.pdf)

Kristīne Blumberga, Mācīšanās kultūras veicināšana akciju sabiedrībā “Sadales tīkls” (.pdf)

Normunds Ozols, Darba tirgus prognozēšanas un apsteidzošo pārkārtojumu sistēma Latvijā: esošā situācija un turpmākā attīstība (.pdf)

Māris Stinkulis, Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana: iespējas izglītībai un darba tirgum (.pdf)

OECD Nacionālās Prasmju stratēģijas Diagnostikas misijas informatīvie materiāli (12.-15.02.2019.)

OECD ekspertu sagatavotā informācija uz Diagnostikas semināru (fona informācija)

OECD Diagnostikas semināra atklāšanas prezentācija

Diagnostikas semināra dalībnieku priekšlikumi rekomendācijām (apkopojums)

OECD Prasmju centra organizētie pasākumi 2018. gada 27.-28. septembrī Parīzē

26.-28. septembrī Parīzē notika OECD Prasmju centra organizētie pasākumi, lai dalībvalstis iepazīstinātu ar OECD Prasmju stratēģijas aktualizācijas procesu un apspriestu nacionālo projektu īstenošanu. Darba seminārā IZM pārstāve J. Muhina sniedza prezentāciju, informējot par sadarbības partneru iesaisti profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības politikas īstenošanā, kā arī Nacionālo Prasmju stratēģijas projektu. Konsultatīvās grupas sēdē tika sniegts pārskats par Latvijas Prasmju stratēģijas projekta struktūru, kontekstu un prioritātēm. Prezentācija ir pieejama šeit.

OECD Prasmju stratēģijas augsta līmeņa darba semināra prezentācija

Projekta īstenošanas ietvars

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēta sadarbības projekta ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" īstenošanu"

Apkopojums par OECD Prasmju stratēģijas atklāšanas pasākuma rezultātiem – identificēto prioritāšu jomu ietvara apraksts (darba dokuments angļu valodā) (.docx)