Kontakti

dmitrijs.stepanovs [at] izm.gov.lv

Darbinieki

Dmitrijs Stepanovs

Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors
dmitrijs.stepanovs [at] izm.gov.lv

Marika Laudere

Eksperte (augstākā izglītība)
marika.laudere [at] izm.gov.lv

Lana Frančeska Dreimane

Pētniecības programmu vienības vadītāja
lana-franceska.dreimane [at] izm.gov.lv

Uldis Berķis

RIS3 vienības vadītājs
uldis.berkis [at] izm.gov.lv

Inese Lūsēna-Ezera

Vecākā eksperte (Boloņas process un akadēmiskais personāls)
inese.lusena-ezera [at] izm.gov.lv

Inta Jaunzeme

Vecākā eksperte (augstākās izglītības kvalitātes monitorings)
inta.jaunzeme [at] izm.gov.lv

Anete Kārkliņa

Vecākā eksperte - projekta vadītāja vietniece (projekts 1.1.1.5/17/I/002)
anete.karklina [at] izm.gov.lv

Daiga Ivsiņa

Vecākā eksperte (starptautiskā sadarbība augstākajā izglītībā)
daiga.ivsina [at] izm.gov.lv

Diāna Laipniece

Direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā
diana.laipniece [at] izm.gov.lv

Nadežda Mazure

Juriskonsulte (augstākā izglītība & studiju kredīti)
nadezda.mazure [at] izm.gov.lv

Dana Karelova

Juriskonsulte (augstākā izglītība)
dana.karelova [at] izm.gov.lv

Dr.sc.ing. Linda Vecbiškena

Projekta vadītāja (projekts 1.1.1.5/17/I/002)
linda.vecbiskena [at] izm.gov.lv

Laura Bužinska

Vecākā eksperte (projekts Nr.1.1.1.5/17/I/002)
laura.buzinska [at] izm.gov.lv

Dr.oec. Svetlana Jesiļevska

Nozares eksperte (RIS3 viedā enerģētika)
svetlana.jesilevska [at] izm.gov.lv

Jānis Paiders

Direktora vietnieks zinātnes jomā
janis.paiders [at] izm.gov.lv

Dace Jansone

Direktora vietniece augstākās izglītības jomā
dace.jansone [at] izm.gov.lv

Sarmīte Mickeviča

Nozares eksperte (RIS3 informācijas un komunikācijas tehnoloģijas)
sarmite.mickevica [at] izm.gov.lv

Anna Skane

Vecākā eksperte IT jautājumos (projekts 1.1.1.5/17/I/002)
anna.skane [at] izm.gov.lv

Ginta Brēmane

Eksperte (projekts 1.1.1.5/17/I/002) (ilgstoša prombūtne)
ginta.bremane [at] izm.gov.lv

Kristīne Zommere-Rotčenkova

Vecākā eksperte (zinātnes statistika)
Kristine.Zommere-Rotcenkova [at] izm.gov.lv

Anita Depkovska

Vecākā eksperte (zinātne un inovācijas)
anita.depkovska [at] izm.gov.lv

Dagnija Butāne

Nozares eksperte (RIS3 viedie materiāli) (ilgstoša prombūtne)
dagnija.butane [at] izm.gov.lv

Baiba Švāne-Upmale

Nozares eksperte (RIS3 bioekonomika)
baiba.svane-upmale [at] izm.gov.lv

Aleksandrs Mārtiņš Blūms

Nozares eksperts (RIS3 sociālās un humanitārās zinātnes)
aleksandrs-martins.blums [at] izm.gov.lv

Kaspars Karolis

Nozares eksperts (kosmoss)
kaspars.karolis [at] izm.gov.lv

Anna Leiškalne

Vecākā eksperte (starptautiskā sadarbība un zinātnes diaspora & EEZ/Norvēģijas finanšu instruments)
anna.leiskalne [at] izm.gov.lv

Antra Jansone

Vecākā eksperte (EEZ un Norvēģijas finanšu instruments)
antra.jansone [at] izm.gov.lv

Ronalds Štrauhs

Projektu vadītājs (“iWatermap”)
ronalds.strauhs [at] izm.gov.lv

Agrita Lapinska

Projekta vadītāja ("BSN_Powerhouse")
agrita.lapinska [at] izm.gov.lv

Modra Johansone

Vecākā eksperte finanšu jautājumos (projekts 1.1.1.5/17/I/002)
modra.johansone [at] izm.gov.lv

Inta Pēdiņa

Vecākā eksperte komunikācijas jautājumos (projekts 1.1.1.5/17/I/002)
inta.pedina [at] izm.gov.lv

Anete Magone

Eksperte (departamenta koordinatore)
anete.magone [at] izm.gov.lv

Liene Levada

Eksperte
liene.levada [at] izm.gov.lv

Guna Plakane

Vecākā eksperte
guna.plakane [at] izm.gov.lv