Jauniešu auditorijai veidots saistošu video cikls par pētniecību, ko var izmantot mācību stundās un citās aktivitātēs. Skolotāji, interešu pulciņu vadītāji, skolēni ir aicināti brīvi izmantot šos materiālus savās stundās, ilustrējot dažādus pētniecību aspektus un zinātņu jomas. 

Videofilmu mērķis ir veidot jauniešu (skolēnu) priekšstatu par zinātnes nozīmi un daudzveidību, Latvijas zinātnieku sasniegumiem, veicināt interesi par zinātni un pētniecību kā par iespējamo karjeru un rosināt savlaicīgi uzsākt darbu pie kvalitatīvām studijām nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanas skolā. 

Video ir 5-10 minūšu gari. 

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt zinātne@izm.gov.lv   

PĒTNIECĪBA / Kur tā sākas?

Liepājas jauniešu Ilzes, Roberta un Krišjāņa panākumi un ceļš pretim zinātnei, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD). Kas kopīgs turbīnām, siltumizolācijai un raķešu dzinējiem? Vai šiem atklājumiem ir biznesa potenciāls? Kā grāmatās lasīto pielietot dzīvē? 

PĒTNIECĪBA / Kā rodas atklājumi?

Atklājums - unikālā pētnieka pieredze, kuru daži piedzīvo vairākkārt, bet citi nekad. Kā teorētiķi sadzīvo ar praktiķiem. Kā pārbaudīt vai atklājums tiešām ir atklājums? Kam jānotiek, lai pētnieks veiktu atklājumu? Kā pārliecināt kritiķus? Kā domāt ārpus rāmjiem? 

PĒTNIECĪBA / Zinātnieku sadarbība

Stāsts par divu zinātnieku sadarbību, kuras rezultātā top unikāli tehnoloģiskie risinājumi, piemēram, "orgāni uz čipa". Tie ir sintētiski miniorgāni, kas satur mikrokanālus, lai zinātnieki varētu audzēt orgāniem specifiskas šūnas, tā padarot iespējamu noteiktu orgānu atdarināšanu. 

PĒTNIECĪBA UN SPORTS / Skābekļa efekts

Līgas Plakanes aizraušanās ir alpīnisms. Kādā no ceļojumiem Līga, kāpjot kalnā, novēroja, ka slodzes apstākļos viņai rodas aizdusa, bet kādēļ tā nenotika ar citiem ceļiniekiem? Tas Līgu aizveda līdz pētījumiem par muskuļu spēju izmantot skābekli.

PĒTNIECĪBA UN SPORTS / Beisbola robots

Stāsts par to, kā materializēt, novest līdz galam ideju, kas sākotnēji var šķist neizpildāma. Kā mehāniski imitēt dažādu reālu beisbolistu sitienus, lai vēlāk trenētos tos atsist? Iekārtas, kas met pa gaisu bumbiņas eksistē jau sen, taču tādu, kurām iespējams regulēt trajektoriju, līdz šim nebija. 

PĒTNIECĪBA, KLIMATA IZMAIŅAS / Purva dzīlēs

Dabā ir atrodamas vēstures, politisko un ekonomisko procesu pēdas. Kā atrast vulkāna pelnus Latvijas purvos? Kā pelni palīdz datēt liecības, kas atrodamas purva dzīļu nogulumos? Kāda saistība mežu ugunsgrēkiem ar sēņu sporām? 

PĒTNIECĪBA, KLIMATA IZMAIŅAS / Ledājos apslēptais

Sapnis nokļūt Antarktīdā un pētīt tur esošos ledājus. Miljoniem gadu sena pagātne, kas apslēpta ledājos. Kas ir ledāju reljefa formas? Vai ledāji ir jau izpētīti un vai ir sniegs, uz kura vēl neviens nav spēris savu soli? Kā zinātniskajā darbā palīdz droni? Vai zemledāja ezeri slēpj gadsimtiem senus vīrusus un dažādas dzīvības formas? 

PĒTNIECĪBA / produktu dizains

Dizaina zinātne - kā tiek savienota estētika un funkcionalitāte? Kā radīt unikālu un vizuāli pievilcīgu sintezatoru? Kādēļ sintezatorā atrodas dronu motori? Kādi faktori ietekmē pircēja lēmumu pirkt produktu? Kas kopīgs auto sportam un sintezatoram?  

PĒTNIECĪBA / Pakalpojumu dizains

Kas ir pakalpojumu dizains? Kādus jautājumus risina pakalpojumu dizains un kā tas atšķiras no produktu dizaina? Kas ir lietotāja pieredze? Vai, kā un kādas problēmas risina dizains? Vai dzemdības var būt pakalpojumu dizaina jautājums? Vai pilnīgi jebkura problēma var būt dizaina jautājums? 

Izglītības un zinātnes ministrijas veidots video materiāls, kas tapis ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”.