Ar ko nodarbojas Izglītības un zinātnes ministrija?

Izglītības un zinātnes ministrija ir daļa no Latvijas valdības. Tā ir  viena no 13 ministrijām.

Izglītības un zinātnes ministrija atbild par piecām jomām – izglītību, zinātni, valsts valodu, sportu un jaunatni. Ministrija gan plāno, gan arī īsteno darbus šajās jomās.

Ministrijas pārziņā ir daudzas iestādes – augstskolas, zinātniskie institūti, profesionālās skolas, sporta iestādes, kā arī padotības iestādes, kas rūpējas par mācību saturu, eksāmeniem, studiju kredītiem u.c.

Kas vada Izglītības un zinātnes ministriju?

Ministriju vada izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Kur atrodas Izglītības un zinātnes ministrija?

Izglītības un zinātnes ministrija atrodas Rīgā, Vaļņu ielā 2.

Kā var sazināties ar Izglītības un zinātnes ministriju?

Izglītības un zinātnes ministrijas tālruņa numurs ir 67226209, elektroniskā pasta adrese: pasts@izm.gov.lv 

Vairāk par Izglītības un zinātnes ministriju varat lasīt šeit.