1

Dokumenta veids

MK noteikumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Vispārējās izglītība iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz vispārējās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, un eksaminācijas centriem.

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt un optimizēt vispārējās izglītības iestāžu un  profesionālās izglītības iestāžu  un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai nepieciešamo obligātās dokumentācijas apjomu, kā arī noteikt plašāku Valsts izglītības informācijas sistēmas izmantošanu, ņemot vērā tās pieejamību. nosaka  vispārējās izglītība iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestādes)  pedagoģiskā procesa un  eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju. 

Noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumus Nr. 779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” un  Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumus Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju” .

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada decembra beigās.

7

Dokumenti

MK noteikumu projekts un tā anotācija

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli 

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2020.gada 14.decembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: ilze.seipule@izm.gov.lv; ruta.gintaute-marihina@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece

Izglītības un zinātnes ministrijas  Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina