Valsts pētījumu programmas (VPP) „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” mērķis veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību Latvijā, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu.l

Lai risinātu valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības jautājumus, noteikti seši tematiskie  uzdevumi:

  1. Latvijas vēsture, latviešu un mazākumtautību identitāte;
  2. Izglītības transformācija;
  3. Demogrāfija un migrācija;
  4. Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība;
  5. Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma;
  6. Latvijas lingvistiskā daudzveidība.

Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja programmu „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” kopīgi ar programmas stratēģiskās vadības padomi, piedaloties pārstāvjiem no Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Valsts Kancelejas un Valsts Prezidenta kancelejas, Eiropas Parlamenta, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra, Kristiana Albrehta universitātes Ķīlē, Londonas Universitātes koledžas Izglītības institūta, nevalstiskām organizācijām („SUSTENTO”, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība) un SIA “Tilde”.

Programmas īstenošanai piešķirtais finansējums ir 6 200 000 eiro, programma tiek īstenota no 2021.-2024. gadam. Programmas ietvaros tiek īstenoti deviņi projekti.

Papildu informācija

Aktuālā informācija par VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”  īstenošanu pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.